VID “E-busiņā” palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt Gada ienākumu deklarāciju

 

Daugavpils novada pagastu apmeklēšanas grafiks:

4. marts            Svente – plkst. 10.30-11.30

VID “E-busiņš” dosies uz dažādām vairākām Latvijas pašvaldībām, lai to iedzīvotāji noteiktā laikā un vietā, apmeklējot “E-busiņu”, varētu iepazīties ar pieejamajiem VID e-pakalpojumiem un kopā ar VID klientu apkalpošanas speciālistu palīdzību elektroniski iesniegt Gada ienākumu deklarāciju.

VID “E-busiņā” speciālisti palīdzēs iesniegt Gada ienākumu deklarāciju gan tiem nodokļu maksātājiem, kuriem tā jāsniedz obligāti, gan tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c. attaisnotajiem izdevumiem.

Šie pakalpojumi ir pieejami arī Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Špoģu ciemā.

VID informacija