VEIDOSIM KOPĀ AUGŠDAUGAVAS NOVADA ĢERBONI!

2021. gada 1. jūlijā, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, tika izveidots Augšdaugavas novads, kurā apvienojās Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības.

Augšdaugavas novadā ietilpst Ilūkste un Subate, Ambeļu, Bebrenes, Dvietes, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Eglaines, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Pilskalnes, Prodes, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Šēderes, Tabores, Vaboles, Vecsalienas un Višķu pagastu teritorijas.

Līdz ar jaunā novada izveidošanu, novadā apvienoto pašvaldību ģerboņi netiek lietoti.

Augšdaugavas novada dome nolēmusi sākt darbu pie vienota ģerboņa izstrādes, kas simboliski parādītu jaunizveidotā novada kopējās vērtības. Viens no pirmajiem ģerboņa izveides soļiem ir tā koncepcijas izstrāde un simbolu izvēle. Tālāk novada identitātes zīmes un tēli tiks pārveidoti heraldikas valodā, ko veiks mākslinieks.

Šajā darbā mums nepieciešams novada iedzīvotāju atbalsts, viedoklis un redzējums.

Augšdaugavas novada pašvaldība aicina  novada iedzīvotājus, cilvēkus no citām Latvijas  vietām, arī no ārvalstīm, kurus ar Augšdaugavas novadu saista ģimenes saites, darbs, pētnieciskas un citas  intereses.

Lūdzam līdz 28. decembrim piedalīties aptaujā un izteikt savas domas, kas būtu attēlojams jaunajā novada ģerbonī.

Sniegtās idejas tiks apkopotas un nodotas Augšdaugavas novada ģerboņa veidotājiem.

Aptauju iespējams aizpildīt elektroniski, bez tam, Ilūkstes administrācijā un pagastu pārvaldēs tā pieejama izdrukātā veidā.

Būsim pateicīgi par ikvienu  Jūsu  padomu un ideju!  Labāko ierosinājumu autori  saņems pašvaldības  piemiņas  suvenīru dāvinājumu.

Informācija un konsultācijas pie Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītājas Ināras Mukānes, tālr. 29191840, e.pasts: inara.mukane@augsdaugavasnovads.lv.

Aptaujas anketa ir pieejama šeit