Vakance ārsta palīga amatam

Sventes pagasta pārvalde (reģ.Nr.90000064195) izsludina vakanci Sventes feldšeru-vecmāšu punktā ārsta palīga amatam (amata kods pēc profesiju klasifikatora – 2240 01). 

Darba pamatpienākumi:

 • sniegt primāro un neatliekamo palīdzību pacientiem darba vietā un pacienta dzīvesvietā;
 • nodrošināt pacientu pierakstu pie ģimenes ārsta;
 • sadarboties ar ģimenes ārstiem, veselības un sociālās aprūpes institūcijām, pašvaldības sociālajām un izglītības iestādēm u.c. institūcijām veselības veicināšanas jomā;
 • veikt nozīmētās profilaktiskās vakcinācijas pacientiem;
 • nepieciešamības gadījumā, pastāvīgi veikt ārstnieciskās vai aprūpes manipulācijas (injekcijas, pārsiešanas);
 • pēc nepieciešamības kopā ar sociālo darbinieku piedalīties trūcīgo un sociālā riska ģimeņu, vientuļo pensionāru un invalīdu apsekošanā;
 • identificēt veselības problēmas pagasta teritorijā, informēt sabiedrību par dažādām atkarības problēmām un to profilaksi;
 • noteikt faktorus, kas ietekmē iedzīvotāju veselības stāvokli pagastā un informēt sabiedrību par tiem;
 • noteikt darbības virzienus, kas veicinātu veselības stāvokļa uzlabošanu;
 • nodrošināt ārstniecības dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši noteiktajai kārtībai;
 • sagatavot nepieciešamos statistikas pārskatus;
 • apkopot informāciju par veselības jautājumiem pagasta teritorijā;
 • pastāvīgi paaugstināt nepieciešamo teorētisko zināšanu līmeni, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas, apmeklējot seminārus un kursus;
 • ievērot profesionālās ētikas principus savā profesionālajā darbībā.

Prasības kandidātiem

 • 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (4.profesionālais kvalifikācijas līmenis);
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī (C1, ja izglītība nav iegūta latviešu valodā);
 • ārsta palīga sertifikāts;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • pārzināt ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus;
 • pārzināt darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus;
 • prasme lietot E-veselības sistēmu;
 • prasme lietot Vadības informācijas sistēmu;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, godīgums, profesionālā ētika;
 • vēlama darba pieredze ārsta palīga amatā. 

Pieteikuma dokumenti

 • CV
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Ārsta palīga sertifikāta kopija
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Sventes pagasta pārvalde, juridiskā adrese: Alejas ielā 9, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov., LV – 5473.

Mēs piedāvājam:

 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • darbu uz nepilnu darba laiku (0,75 likmes)
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • bruto atalgojumu no 650 līdz 800 EUR;
 • veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta pusgada;
 • interesantu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei.

Pieteikumu ar norādi „Ārsta palīga amatam” var iesniegt līdz 2021.gada 30.septembrim plkst. 12.00:

 • uz e-pasta adresi parvalde@svente.lv
 • personīgi pēc adreses Alejas ielā 9, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov., LV-5473.

Ar atbilstošākiem kandidātiem sazināsimies telefoniski un uzaicināsim uz darba intervijuar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.