VAKANCE

Augšdaugavas novada pašvaldības Sventes pagasta pārvalde

izsludina pieteikšanos uz amatu
“Sventes pagasta pārvaldes bibliotēkas vadītājs” uz nenoteiktu laiku
(kods pēc profesiju klasifikatora 143111, vesela slodze, darba vietas adrese: Alejas iela 11, Svente )

Galvenie amata pienākumi

 • plānot, organizēt un vadīt bibliotēkas darbu;
 • izstrādāt un aktualizēt bibliotēkas attīstības stratēģiju un darba plānu;
 • uzturēt un papildināt bibliotēkas grāmatu krājumu;
 • pārzināt un lietot bibliotēkas informācijas sistēmas;
 • plānot, organizēt un īstenot bibliotēkas lasīšanas veicināšanas pasākumus un norises dažāda vecuma un interešu grupām;
 • konsultēt bibliotēkas apmeklētājus par bibliotēkā pieejamiem resursiem un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu;
 • nodrošināt novadpētniecības materiālu vākšanu, uzkrāšanu, saglabāšanu un popularizēšanu;
 • iesaistīties projektos, kas saistīti ar bibliotēku pakalpojumiem;
 • plānot, sagatavot un racionāli izmantot iestādes budžeta līdzekļus;
 • sagatavot pārskatus par bibliotēkas darbu;
 • organizēt bibliotēkas publicitāti.

Prasības pretendentam:

 • augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība humanitārās zinātnēs vai pedagoģijā
 • informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;
 • prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes, ievērot termiņus,
 • labas sadarbības veidošanas, komunikācijas, runas kultūras un prezentācijas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes darbā ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām, pielietot tās praksē;
 • iepriekšēja darba pieredze bibliotēkā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 Mēs piedāvājam:

 • Sociālās garantijas;
 • Regulāru atalgojumu 667 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;
 • interesantu un dinamisku darbu.

Papildus prasības

 • Darba pienākumu veikšanai nepieciešamas labas komunikācijas prasmes gan ar pieaugušajiem, gan ar bērniem un jauniešiem, teicama saskarsmes kultūra, spēja strādāt komandā, prasme izmantot un vēlme pilnveidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām
 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā tiks uzskatīts par priekšrocību

Interesentiem līdz 2022.gada 12.decembrim sūtīt motivācijas vēstuli un CV Sventes pagasta pārvaldei (adrese: Alejas iela 9, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov., LV-5473 vai e-pasts: parvalde@svente.lv, tel. 65425180) ar norādi „Bibliotēkas vadītāja vakancei”.

Visatbilstošākie kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.