Talka – 2021

Sventes pagastā šogad lielākajā daļā talkoja pa mājsaimniecībām visā teritorijā. Sventes ciemā aktīvākie talkotāji bija Sventes vidusskolas un pagasta pārvaldes darbinieki, kopā 35 cilvēki. Talkas laikā tika sakārtota teritorija ap skolu – nolīdzināta zeme, pārstādīti ziemciešu stādi, sagatavota augsne vasaras puķu stādīšanai.

Viena daļa pagasta pārvaldes darbinieku  uzsāka veidot  un labiekārtot teritoriju ieejai Jaunsventes parkā –  saraka 32 ceriņu stādus un iestādīja  tos gar veidojamā gājēju celiņa daļu. Tāpat, sagatavotajos puķu podos ciema centrā un uz Brāļu kapiem, sastādīja pirmos dārza pavasara vēstnešus – atraitnītes.

Otra daļa darbinieku “cīnījās” ar atkritumiem, savācot kopumā 50 mini un 10 maxi maisus atkritumu pa pagasta teritoriju.

Paldies viesiem, kuri vēlas redzēt mūsu apkārtni tīru un sakārtotu un labprāt to dara, dodot iedvesmu arī citiem.

FOTOGALERIJA