Sventes Romas katoļu baznīcas 215.jubileja!

31.maijā Sventes  Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīca svinēja savu 215 gadu jubileju. Šos svētkus ar savu klātbūtni pagodināja Jelgavas diecēzes bīskaps, Viņa Ekselence Edvards Pavlovskis, kurš šogad arī svinēja savu 65 dzīves gadu un 40 priesterības gadu jubileju. Bīskapu sagaidīja ne vien Sventes, bet arī Medumu draudzes locekļi. Baznīcu apmeklēja liels skaits Sventes pagasta iedzīvotāju,viesu, sveikt ieradās arī pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika.

Savas vizitācijas laikā bīskaps ne tikai noturēja svētku misi un sveica ticīgos, bet arī iestiprināja bērnus.

.

Svinīgās mises noslēgumā V.E. Edvards Pavlovskis izteica pateicības vārdus visiem, kas palīdz uzturēt dievnamu , kā arī pasniedza Atzinības rakstus par ieguldīto darbu dievnama uzturēšanā Sventes
un Medumu draudžu prāvestam Rolandam Šakalam un Sventes draudzes valdes priekšsēdētājai Valentīnai Puzānei.

  

Svētki noslēdzās ar kopējo fotografēšanos.

 

Vairāk skat. fotogalerijā!