Sventes katoļu baznīca

18.gs. sākumā Sventē misijas darbu uzsāka jezuīti un ierīkoja savu saimniecību. 1721. gadā tā tika likvidēta, tomēr viņu sētai sēklai pienāca pļaujas laiks. 1800. gadā muižturis Kazimirs Zibergs uzcēla mūra baznīcu, veltītu Vissvētas Trīsvienības godam. 20. gs. sākumā Svente kļuva par pastāvīgu draudzi Rīgas diecēzē. Tika uzbūvēta plebānija- dzīvesvieta pastāvīgam draudzes priesterim.

No laukakmeņiem celtās baznīcas torņos paslēpušies „vēstneši”- divi zvani, kas izlieti 1782. gadā. Sventes baznīca ir vienas navas celtne, tās iekšējā apdarē izmantots koks. Dievnamā uzstādīti trīs koka altāri, kancele un soli dievlūdzējiem. Tos 1913. gadā meistaroja galdnieks Staņislavs Meinards. Lielo altāri, ko balsta koka pīlāri, grezno nezināma autora darināta Vissvētās Trīsvienības glezna. Baznīcā gar sienām izvietots Krustaceļš, kura bildes ģipsī darinājis meistars Serafinovičs 1913. gadā. Vienu no baznīcas esošām koka statujām veidojis prāvests Antons Rimovičs. Dievnama labajā altārī uzstādīta Sv. Miķeļa glezna. Kreisajā altārī-Sv. Jura glezna. Arī nezināma mākslinieka meistarīgi darināti darbi. Kora telpās, kas balstītas uz diviem vareniem mūra pīlāriem, uzstādītas 19.s. vidū būvētās ērģeles. Baznīcas dārzu apjož akmens žogs. Dārzā aug seni aizsargājami koki.

Sventes draudzē kalpojuši daudzi talantīgi un ievērojami priesteri: 20.gs. sākumā priesteris Antons Rimovičs, slavens kokgriezējs; pēc tam 1932-1933. gadā te strādāja Kazimirs Batura, skaistas balss īpašnieks un labs dziedātājs. No 1933. gada līdz mūža izskaņai Sventes draudzi pārzināja prāvests Pēteris Smelters , tautas atmodas darbinieks un nacionālās apziņas uzturētājs. Presteris krāja tautasdziesmas, kuras apkopotas Latvju Dainu 1. sejumā. Apzinoties P. Smeltera devumu Latvijai un tautai, valdība viņam piešķīra Trīs Zvaigžņu ordeni. Prāvests Pēteris Smelters miris 1949. gada 7. jūnijā un apbedīts Sventes draudzes katoļu kapos. Kopš 1990. gada Sventes draudzē kalpo prāvests Staņislavs Bojaruns. Viņš, līdzīgi saviem priekšgājējiem , ir čakls draudzes gans un pagasta garīgās dzīves atbalstītājs.

Sventes draudzē svinamās svētku dienas:

  • Sv. Jura diena – 23.aprīlī
  • Dievmātes svētki maijā
  • Sv. Trīsvienības svētki (Vasarassvētki)
  • Sv. Miķeļa erceņģela diena – 29.septembrī