SVENTES JAUNIEŠI INTELEKTUĀLĀS SPĒĻU SEZONAS ATKLĀŠANĀ

  1. martā Višķu jauniešu centrā pulcējās 19 jauniešu komandas, lai piedalītos šī gada pirmajā Daugavpils novada jaunatnes Intelektuālajā spēlē. Šajā spēlē piedalījās arī Sventes pagasta jauniešu komanda.

Pasākuma sākumā Daugavpils novada jauniešiem tika pasniegti Apliecinājumi par brīvprātīgā darba veikšanu 2018.gadā. Apliecinājumus saņēma 70 aktīvāki jaunieši, kuri bija savākuši vairāk par 50 stundām.

Spēles gaitā jauniešiem vajadzēja atbildēt uz 36 jautājumiem. Šoreiz jautājumi tika sadalīti tematiskajos blokos: 12 jautājumi par pasauli, 12 jautājumi par Latviju un 12 jautājumi par pavasari. Jautājumus sagatavoja un spēli vadīja  Daugavpils Universitātes pārstāvji, Žans Badins un Evita Badina. Jautājumi bija ļoti interesanti.