SVENTES JAUNIEŠI DUBNAS PAGASTĀ

  1. aprīlī Dubnas pagasta kultūras namā pulcējās jaunieši uz Daugavpils novada jaunatnes Intelektuālajā spēli. Šajā spēlē piedalījās arī Sventes pagasta jaunieši.

Spēles gaitā jauniešiem vajadzēja atbildēt uz 36 jautājumiem. Šoreiz jautājumi tika sadalīti tematiskajos blokos: 12 jautājumi par pasauli, 12 jautājumi par Latviju un 12 jautājumi par pavasari. Jautājumus sagatavoja un spēli vadīja  Daugavpils Universitātes pārstāvji, Žans Badins un Evita Badina. Jautājumi bija ļoti interesanti.