Sudmaļu pilskalns

Latvijas austrumu daļā cilvēku dzīve bija iespējama tikai pēcleduslaikmetā. Pirmie iedzīvotāji ieradušies 3. – 4. gadu tūkstotī pēc ledāja atkāpšanās.

Pēc zinātnieku pētījumiem šis Sudmaļu pilskalns bija apdzīvots 1.gs.p.m.ē. Tas bija agrā metāla laikmets. Cilvēki šajā laikā savām apmetnēm izvēlējās morēnu paugurus.  Tā apmetnes varēja labāk nocietināt.

Tagad var novērot, ka pilskalna ZA nogāzē ir divi grāvji un divi vaļņi. Pilskalns stipri nopostīts Pirmā pasaules kara laikā. Pārrakumus attīrot, atsegtas pavardu vietas un māla trauku lauskas. Stāsta, ka pilskalnam ejot cauri kāda apakšzemes eja, kuras ieejas tagad aizbirušas. Pilskalnā bagāts mītņu slānis, arheoloģiski neizpētīts.

Sudmaļu pilskalnā ir labiekārtota atpūtas vieta un informatīvais stends.

GPS: 55.90224286187378, 26.33844565644616