SAPULCE AR IEDZĪVOTĀJIEM!!!

Cienījamie novada iedzīvotāji! Aicinām jūs aktīvi piedalīties sapulcē, lai saņemtu informāciju par savā pagastu pārvaldē 2015. gadā paveikto darbu un plāniem 2016. gadam, kā arī uzdotu jautājumus novada domes vadībai, deputātiem un speciālistiem. 

Sapulce notiks 2016.gada 1.aprīlī

plkst. 15.30

Sventes vidusskolā