Paziņojums!!

  

Sventes pagasta pārvalde, pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma Nr.795 “Par kritēriju apstiprināšanu Daugavpils novada pašvaldības dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 4.punktu aicina pagasta iedzīvotājus  un uzņēmējus  21.oktobrī plkst. 10.30 ierasties  Sventes Tautas namā,  lai iepazītos ar Daugavpils novada pašvaldības ceļu atlases kritērijiem konkursam un  piedalītos projektā ietvertā Sventes pagasta ceļa  “Grantiņi – Vanagi “ apspriešanā .