Paziņojums!!!

 

Paziņojums

Lauku atbalsts dienests(LAD)

 informē: 

Sākot ar 2016.gadu pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski(EPS)!!!

 Lai lietotu EPS ir nepieciešams:

1. ) e-pasts

2.) jāslēdz līgums ar Lauku atbalsta dienestu (ar pasi un e-pasta adresi griezties Lauku centra, 1.stāvā, 100 kabinetā, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 – 15.00). 

Tālrunis: 67095000

Lauku attīstības konsultants: 27877846

Объявление

Центр поддержки села(LAD)

информирует:

C 2016 года подача земель на субсидии возможна только в электронном виде(EPS)!!!!

Для этого необходимо:

1. иметь индивидуальный адрес электронной почты;

2. заключить договор с Центром поддержки села( с пасспортом и адресом электронной почты обращаться в Лауку центр, 1 этаж, 100 кабинет, вторник и четверг с 8.30 – 15.00)

Информативный телефон: 67095000

Консультант: 27877846