Paziņojums

Sākot ar 15.11.2021. Sventes pirts atsāk darbu, ievērojot noteiktus pakalpojumu sniegšanas nosacījumus.

Pirts darba laiks no 15.11.2021.:

  • sestdien no plkst.15:00 līdz plkst.22:00 – pirts pakalpojumi tiks sniegti tikai vakcinētām un pārslimojušām personām. Minētām personām, apmeklējot pirti, ir jāņem līdzi sekojošus dokumentus:
  1. vakcinācijas sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju vai pārslimošanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi ar Covid-19 infekciju;
  2. personas apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte).
  • pirts pakalpojumi tiks sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 29874010 – pieraksts tiks veikt uz apmeklējumu laikiem: 15:00, 17:00, 19:00 un 21:00),ievērojot prasības:
  1. ievērot savstarpēju 2 metru distanci;
  2. uzturoties koplietošanas telpās, lietot mutes un deguna aizsegu;
  3. ievērot pakalpojuma izmantošanas laiku.

Bērni, kas ir jaunāki par 12 gadiem, tiek apkalpoti bez sertifikātiem.