Par ERAF projekta realizāciju

Daugavpils novada Sventes pagasta Sventes ciemā ir pabeigta ERAF projekta “Daugavpils novada Sventes pagasta Sventes ciema ūdenssaimniecības attīstība”( projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/031/089 )  realizācija.

2013. gada 24. septembrī bija noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ES fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu.

Galvenie projekta mērķi bija veicināt ilgspējīgu, efektīvu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, uzlabojot ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu un paplašinot pakalpojuma pieejamību Sventes ciemā.

  Tika veikts atklātā konkursa iepirkums uz būvniecības darbiem, kura rezultātā par uzvarētāju tika atzīta SIA “Hektors”. Uzņēmējs, neskatoties uz to, ka neparedzēto laika apstākļu dēļ, būvdarbi vairākas reizes bija pārtraukti, veiksmīgi veica visus nepieciešamos darbus un 2015.gada 13.jūlijā objekts tika pieņemts ekspluatācijā.

Projekta rezultātā Sventes ciema trijās ielās ( Alejas, Meža, Strādnieku) ir izbūvēti kanalizācijas pašteces vadi, Alejas ielā ir izbūvēts kanalizācijas spiedvads un kanalizācijas pārsūknēšanas stacija.

Daugavpils un Meža ielās ir rekonstruēts ūdensvads, kā arī ir uzstādīts autonomais dīzeļģenerators un rekostruēta dzeramā ūdens sagatavošnas stacija.

Projekta realizācijā tika ieguldīti līdzekļi 309054,41 euro (bez PVN) apmērā un tai skaitā 85% no attiecināmo izmaksu summa ir Eiropas Savienības finansējums.