Novada jaunatnes Ziemas sporta spēles

  1. februārī Špoģu vidusskolas sporta zālē norisinājās novada jaunatnes desmitās Ziemas sporta spēles. To mērķis ir veicināt novada jauniešu sadarbību, izmantojot sporta aktivitātes, kā arī noteikt individuālos uzvarētājus un veiksmīgākās komandas. Jaunatnes ziemas sporta spēlēs piedalījās Daugavpils novada pagastu jaunatne.

Tika pārstāvētas 17  komandas, tajā skaitā Sventes jaunieši. Visi mērojās spēkiem 9 dažādās  individuālajās un komandu sporta disciplīnās.

Sventes jaunieši no 17 komandām izcīnīja 9.vietu.

FOTOGALERIJA