Līgo! Līgo!

Līgo vakarā Svente, Alejas laukumā, pulcējās iedzīvotāji un ciemiņi. 21.00 sākās Jāņu ielīgošana. Skatītāji tika iepazīstināti ar Jāņu nakts tradīcijām, iepriecināti ar kolektīva “Saulesstariņi” tautas dejām, ar grupas “Savelika” ritma dejām. Pēc koncerta Alejas laukumā tika iededzināts ugunskurs, visi klātesoši tika cienāti ar sieru, alu un kvasu. Rotāts zirgs pajūgā izvizināja gan lielos, gan mazos. Pasākuma turpinājumā tika izdejota nakts diskotēka rīta lietum….