Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts “Tev, man, Latvijai…” Sventē

“Mēs katrs esam kā lapa ozolā. Mēs katrs padarām ozolu stiprāku.

Mēs – tās lapas, ozols – tā mūsu zeme.

Bez lapām ozolam nebūt, tātad – bez mums.”/K.Asare.

 

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts “Tev, man, Latvijai…” Sventē

 

Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltītais koncerts “Tev, man, Latvijai…” izskanēja Sventes Tautas namā valsts svētku priekšvakarā, 17.novembrī. Gaismas, spēka, neatlaidības, mīlestības un brīvības svētku priekšvakarā visus sanākušos uzrunāja Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska, sveicot Valsts svētkos.

Par koncerta vadmotīvu tika izvēlēti atslēgas vārdi: mājas, māte, bērns, cilvēks. Tie izvēlēti ar nodomu, jo pasākuma ietvaros tika suminātas kuplākās  Sventes pagasta ģimenes un jaunieši, kuriem ir augsti mācību sasniegumi un aktīva iesaistīšanās pagasta vai novada jauniešu sabiedriskajā dzīvē un tās veidošanā, t.i., Latvijas nākotnes veidotāji.

Pateicība par drosmi, uzņēmību, mīlestību ikdienā un par palīdzību Latvijai augt lielai tika pasniegtas Aļonai un Jānim Šlihtām, Kristīnei un Vitālijam Gulbinskiem, Natālijai un Vadimam Šinkarenko, Nadeždai un Genadijam Latišonokiem, Jekaterinai un Igoram  Sadovskiem,  Innai un Staņislavam Kraukļiem, Ivetai un Aldim Rokjāniem. Lindai un Aināram Jonāniem, Karinai un Pāvelam Mičūniem, Karīnai un Jevgeņijam Ivanoviem- Sventes pagasta daudzbērnu ģimenēm.

Pateicība par apzinīgu mācību darbu un aktīvu dalību skolas dzīves veidošanā tika pasniegta: Nikolei Gulbinskai, Oskaram Saveļjevam, Kristeram Rokjānam, Olgai Saveļjevai.

Pateicība par aktīvu un radošu darbību pagasta jauniešu sabiedriskās dzīves veidošanā tika pasniegta: Viktorijai Ivanovai, Arsenam Burkevičam, Renātam Klaucānam.

Pateicība par godprātīgu mācību darbu un ieguldījumu pagasta jauniešu sabiedriskās dzīves veidošanā: Ilmāram Klaucānam, Ainai Zubrovai.

Svētkos sanākušos sveica pasākuma viesi: Subates kultūras nama vokālais ansamblis “Sonāte”, vadītāja Gunta Radzoba, un Dvietes kultūras nama VPDK “Dviete”,vadītāja Anita Meikšāne.  Paldies par raitajiem deju soļiem un skanīgajiem priekšnesumiem, radot svētku sajūtu!

Noslēgumā, kā jau svētkos ierasts, ikviens varēja nesteidzīgi nobaudīt svētku kūku.

Lai stiprs gars, skaidras vērtības, apņemšanās un darītgriba ir ikviena un katra vadmotīvs ikdienā un svētkos radot un veidojot savu nākotni savā zemē – Latvijā!