Kora “Malinovij zvon” koncerts

2.maijā Sventes vidusskolas aktu zālē uzstājās koris “Maļinovij zvon”. Koncertā skanēja iedzīvotājiem pazīstamas un sirdij tuvas dziesmas. Skatītājus priecēja gan garīga rakstura, gan liriskas un jautras dziesmas dažādās valodās. Šajā korī dzied arī mūsu pagasta dāmas – Valentīna Koršenkova un Ņina Eisāne. Pateicamies kora vadītājam, koncertmeistaram  un visiem kora dalībniekiem par sirsnīgu uzstāšanos.