Nomu tiesību izsole

02.08.2016. plkst. 10.30
Rīgas iela 2, Daugavpils, 19.kabinetā
Rakstiska izsole (pirmā)tiek pārdots
Nomu tiesību izsole, Alejas iela 13, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov., LV-5473
Kadastra numurs: 44880050565001
Platība: Nedzīvojamā telpa - 46.8 m2 m2
Apkārtne: Nedzīvojamā telpa atrodas Daugavpils novada kultūras mantojuma objektu zonā
Sākotnējā cena: 14.28 euro (četrpadsmit euro 28 centi) mēnesī (bez PVN) EUR
Pieteikties izsolei var līdz 01.08.2016. plkst.18.00
Ar izsoles noteikumiem, pieteikumu un Nomas līgumu var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19. kabinetā un novada mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomā/nomas tiesību izsoles/Izsludinātās izsoles (http://www.daugavpilsnovads.lv/izsludinatas-izsoles-3)

Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas, I.Raščevska 26357842 K.Gailīte 29412676
Objekta apskate: Objektu var apskatīt darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālr. 65407710, 29556390

Nolikums