Daugavpils novada Sventes pagasta Sventes ciema ūdenssaimniecības attīstība

Izsludināts: 2014.05.06
Identifikācijas numurs: SPP 2014/1
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

UZMANĪBU! 2014.gada 23.maijā ir grozīts atklātā konkursa nolikums, tāpēc piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 13.jūnija plkst.14.00, ņemot vērā grozījumus:

Informējam, ka 30.05.2014. tika veikti grozījumi Sventes pagasta pārvaldes iepirkuma nolikumā, kur:
1) 7.1. punkā tika izslēgts vārds “beznosacījuma”;
2)13.2. punktā aiz vārdiem “ar VID atzīmi” tika papildināts ar vārdiem “vai izdrukas veidā no EDS sistēmas”, ja pretendents atskaiti iesniedz elektroniski.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 19.jūnija plkst. 14.00, ņemot vērā grozījumus:
Informējam, ka “Būvniecības koptāmē” Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem un izdevumiem nav jāparedz.
Tehniskā dokumentācija:
DA daļa
DOP daļa
DZK daļa
ELT – EL daļas
TN daļa
UKT daļa