Dzeja bērnu izpildījumā Sventes bibliotēkā

Kas visu izteic bez mēles?

Man saka: tā grāmata,

Ar viņu labākās spēles

Un mīļākā saruna.

/J. Rainis/

Dzejas dienām izskanot un atzīmējot Raiņa 155 gadu jubileju, 01.oktobra pēcpusdienā Dzejas dienām veltītajā pasākumā Sventes bibliotēkā pulcējās bērni. Bērni kopīgi lasīja dzejoļus, tina savu novēlējumu kamoliņu, zīmēja un veidoja no plastilīna dzejoļu varoņus. No papīra katrs bērns izgatavoja taurenīti un izkrāsoja to pēc savas gaumes. Bērni visi kopā ievietoja savus taurenīšus sagatavotajā laivā un palaida peldēt Sventes dīķī.  Pasākuma gaitā visi klātesošie bērni nobaudīja gardu ābolu kūku un cepumus.

Bibliotēkas vadītāja I.Iščenko