Daugavpils novada Sventes pagasta Sventes ciema katlu mājas un siltumtīklu rekonstrukcija 2.kārta – Sventes pagasta Sventes ciema siltumtīklu rekonstrukcija

2014.-2015.