Daugavpils novada Sventes pagasta Sventes ciema katlu mājas un siltumtīklu rekonstrukcija 1.kārta – Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa

2012