“Ceļojums Sventes pagasta pagātnē, tagadnē un nākotnē”

  1. februārī Sventes TN tika rīkota viktorīna jauniešiem “Ceļojums Sventes pagasta pagātnē, tagadnē un nākotnē”. Jauniešiem vajadzēja sniegt atbildes gan par pagasta darbiniekiem, ievērojamām personām, atribūtiem, vēsturiskām ēkām un dabas objektiem, gan par pagasta teritorijā esošiem uzņēmumiem, lielākajām zemnieku saimniecībām, atpūtas vietām, labiekārtošanas darbiem, kā arī ieskatīties nākotnē un iztēloties, kādu  pasākuma dalībnieki pagastu  redz tuvākajā un tālākajā nākotnē.

 Uz jautājumiem jaunieši atbildēja gan rakstiski, gan mutiski. Ja daži pagasta vēstures materiāli  nebija zināmi vai bija piemirsti, tad vakara gaitā uz ekrāna tika parādītas izsmeļošas atbildes ar fotogrāfijām  uz visiem jautājumiem. Viktorīnas noslēgumā jaunieši kavējās pārdomās par vietu, kurā dzīvo, baudot tēju un pīrāgu.

 

TN vadītājs V.Petaško