Aicinām piedalīties Lielajā Talkā!

Lūdzam visus Sventes iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvi piedalīties Lielajā Talkā!

Sakopsim savu pagastu!