Biedrība “Sventes pērle” 2021.gada jūnija ir realizējusi Zivju fonda līdzfinansēto projektu „Sventes ezera zivju resursu pavairošana”.

Projekta „Sventes ezera zivju resursu pavairošana” tiešais mērķis bija Sventes ezerā ielaist 30 tūkstošus zandartu mazuļu ar vidējo svaru no 1 – 2 gramiem. Projekta „Sventes ezera zivju resursu pavairošana” kopējās izmaksas bez PVN 21% sastādīja 7800.00 EUR, projekta izmaksas 89% apmērā no kopējās projekta summas līdzfinansē Zivju Fonds.

Augstāk minētā projekta realizācija sniedz lielu ieguldījumu Sventes ezera ihtiofaunas resursu ilgtermiņa saglabāšanā un attīstībā.

Informāciju sagatavoja:

 Biedrība “Sventes Pērle”

Tel. 29908494