Darbs ar jaunatni

Alejas iela 13, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov., LV-5473
Tālr. 28228788

Darbības laiks:  Pirmdiena: 19.00-21.00, Ceturtdiena: 18.00-21.00, pirms pasākumiem pēc vajadzības

Jaunatnes lietu speciālists: Viktors Petaško

Mērķis:

-veicināt jauniešu iniciatīvas veidošanos un attīstību, sekmēt jaunatnes līdzdalību lēmumu pieņemšanā, organizējot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopumu viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai un piedāvājot iespējas jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei;

-nodrošināt iespēju jauniešu intelektuālai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;

-iesaistīt brīvprātīgajā darbā, fiziskajās aktivitātēs un veselīga dzīvesveida pasākumos, projektos;

-dot iespēju jauniešiem iesaistīties apkārtējās vides uzlabošanā, ļaujot īstenot savas idejas.

Darbības virzieni:

-Iesaistīt jauniešus praktiskā darba veikšanā  radošajās darbnīcās un ēdienu gatavošanas  pasākumos;

– iesaistīt jauniešus  brīvprātīgā darba veikšanā, fiziskajās aktivitātēs un veselīga dzīvesveida pasākumos;

-veicināt jauniešu kultūras un māksliniecisko izaugsmi piedaloties  Tautas nama pasākumu  vadīšanā, izvešanā un iestudējumu sagatavošanā.