Valsts svētki

Kad manas Dzimtenes laukos vējš valsi sniegotu dej
Un slaidos karogu mastos sārtbaltas liesmas jau skrej,          
Ir atkal novembra vidus, un laiku pieminam mēs,                                    
Kad cauri tumsai, pret rītu bij’ piedzimt Latvijai lemts./ Inguna Būmane-Lūse 

Novembris ir laiks, kad jo īpaši atceramies un godinām tos notikumus un cilvēkus, kas palīdzēja tapt mūsu valstij.

11.novembrī  Sventes  pagasta jaunieši devās uz Daugavpili, lai kopā ar iedzīvotājiem, karavīriem, robežsargiem un jaunsargiem vienotos  Lāčplēša dienai veltītā lāpu gājienā un pateiktos Latvijas valsts dibinātājiem un brīvības cīnītājiem.

17.novembrī  Sventes Tautas namā notika svētku koncerts. Svētku uzrunā Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska apsveica visus klātesošos valsts svētkos, novēlēja visiem stipru veselību, labklājību un mieru, un aicināja ikkatram būt līdzatbildīgam un līdzdalīgam, veidojot sava pagasta  un novada nākotni, lepoties ar savu valsti un būt tās patriotiem.

Svētku koncertā uzstājās Sventes vidusskolas koris un ansamblis (vadītāja Rozālija Almakajeva), Tautas nama mazie dejotāji “Saulstariņi” (vadītāja Oksana Petaško), Ilūkstes 1.vidusskolas deju kolektīvi “Ance” (vadītājas Anita Meikšāne un Dace Parša).

Daugavpils novada Pateicības raksti tika pasniegti ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim Staņislavam Pilacim un Tautas nama interešu grupas vadītājai Oksanai Petaško.

Sventes pagasta pārvalde un pagasta iedzīvotāji no sirds priecājās un bija pateicīgi kolektīvu dalībniekiem, kas ar savām dziesmām un dejām sveica visus klātesošos un mūsu  valsti tās dzimšanas dienā. Un kā jau īstās dzimšanas dienas svinībās, pasākuma izskaņā visi kopā nobaudīja svētku torti.

Pateicamies Sventes pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei par finansiālo atbalstu valsts svētku pasākumu organizēšanā un  visiem, kas atnāca uz koncertu un radīja  sirsnīgu un dzīvespriecīgu atmosfēru!

FOTOGALERIJA

Sventes Tautas nama vadītājs Viktors Petaško