Sventes pagasta iedzīvotājai Antoņinai Dedjuško – 90

2017.gada 03.martā savu 90.gadadienu nosvinēja Sventes pagasta iedzīvotāja Antoņina Dedjuško.

Viņas mūžs ir dažādu gan skumju, gan jauko notikumu bagāts. Dzimusi, augusi, mācījusies Sventes pagastā. Skarbajā 1949.gadā 25.martā deportēta uz Sibīriju un pēc reabilitācijas atgriezās sava tēva mājā, kur dzīvo arī tagad.

Visus gadus strādājusi Saimniecībā “Daugava” celtnieku brigādē, un ar viņas līdzdalību uzbūvēts viss dzīvojamais fonds.

Izaudzinājusi divas meitas, aug 3 mazbērni.

Vienmēr bijusi aktīva pašvaldības un visu pagasta pasākumu dalībniece. Arī savos 90 gados ir optimisma un dzīvesprieka pilna.

Apsveicam Antoņinu Dzimšanas dienā un novēlam daudz baltu dieniņu arī turpmāk.