Sociālais darbs

Daugavpils novada Sociālais dienests ir Daugavpils novada pašvaldības izveidota iestāde, kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Daugavpils novada teritorijā.

Funkcijas un uzdevumi

Sociālais dienests īsteno LR normatīvajos aktos un ar Daugavpils novada domes lēmumiem noteiktos sociālos pakalpojumus un palīdzības pasākumus personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Daugavpils novada teritorijā, kā arī citām personām, kuras atbilst spēkā esošās likumdošanas prasībām.

Plašāku informāciju par Sociālā dienesta darbu var iepazīties Daugavpils novada mājas lapā www.dnd.lv sadaļā “Sociālā aprūpe un veselība”.

Sociālā darbiniece: Edīte Plone

Kontakttālrunis: 654-29094

E-pasts: edite.plone@svente.lv

Adrese: Alejas ielā 9, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads, LV-5473

Darba laiks:

Pirmdiena     7.30 – 12.00  13.00 – 16.30

Otrdiena         7.30- 12.00  13.00 – 16.30

Trešdiena      7.30 – 12.00  13.00 – 16.30

Ceturtdiena   7.30 – 12.00  13.00 – 16.30

Piektdiena     7.30 – 12.00  13.00 – 16.30

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena      8.00 – 12.00  13.00 – 16.00

Trešdiena       8.00 – 12.00  13.00 – 16.30