Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā uzņem apgriezienus

Jau ceturto gadu Daugavpils novada dome, sadarbojoties ar Daugavpils novada uzņēmējiem, īsteno skolēnu vasaras nodarbinātības programmu. Šogad darbs skolēniem tika piedāvāts periodā no 6. jūnija līdz 26. augustam un tam varēja pieteikties Daugavpils novadā deklarētie skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Šogad vasaras nodarbinātības programmai pieteicās 158 novada skolēni.

Balstoties uz pagājušo gadu pieredzi, šogad īpaši atbalstīta ir nodarbinātība lauksaimniecībā. Skolēniem, kuri strādā lauksaimniecības uzņēmumā vai zemnieku saimniecībā kā lauksaimniecības palīgstrādnieki, tiek piemērota paaugstināta samaksas likme. Kā jauninājums šogad ir tas, ka novads ir iesaistījies NVA nodarbinātības programmā, kuras ietvaros Demenes pagastā tiek nodarbināti 4 skolēni. Latvijā NVA vasaras darbu piedāvāja kopumā 4128 skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem.

Saskaņā ar likumu, 14-15 gadus vecie skolēni ar Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējumu strādā 10 darba dienas, 16-19 gadus veci – 20 darba dienas, pašvaldība apmaksā 4 darba stundas minimālās stundas tarifa likmes apmērā, kā arī sedz kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu. Skolēnu nodarbināšanai vasarā Daugavpils novada pašvaldība atvēlējusi 30 000 eiro.

Aptaujājot programmas dalībniekus, kuri pašlaik strādā Taborē, Laucesē, Skrudalienā un Demenē, jaunieši jūtas motivēti, apmierināti ar darba apstākļiem un par darbu nesūdzas.

Apciemojot jauniešus, kas strādā veikalos “Elvi” Laucesas pagasta Mirnija ciemā un Skrudalienas pagasta Silenē, pārliecinājāmies, ka jauniešiem darbs patīk. Sventes vidusskolas 10. klases skolnieks Genrihs Ādamāns vasaras nodarbinātības programmā piedalās jau otro reizi. Divus gadus atpakaļ jaunietis strādāja Sventes vidusskolā. Taču ar lielāku interesi Genrihs strādā tieši veikalā un apgalvo, ka tā viņam ir jauna pieredze. Genrihs rūpējas par preču savlaicīgu papildināšanu un derīguma termiņa pārbaudi, kā arī par plauktu un veikala tīrību. Nākamgad puisis atkal vēlētos strādāt veikalā, jo darbs, iespēja nopelnīt un palīdzēt viņam sagādā gandarījumu. Savukārt Jeļenai Andrulei no Salienas vidusskolas darbs veikalā jau ir pazīstams, jo arī pagājušo vasaru viņa strādāja tepat. “Te ir interesanti, vienmēr apgrozās cilvēki. Bieži vien nākas palīdzēt veciem cilvēkiem – kaut ko atrast, pienest vai izvēlēties preci. Man darbs patīk”, tā bilst Jeļena. Nākotnē viņa vēlas būt horeogrāfe, savukārt par nopelnīto naudiņu labprāt nopirks fotoaparātu. Jeļena ir arī labs palīgs savai skolas biedrei Diānai Marenkovai, kas vēl tikai sāk savas darba gaitas. Kā galveno ieguvumu Diāna min darba pieredzi un iespēju nopelnīt, jo naudiņa ir vajadzīga ikvienam.

Katram skolēnam ir savs darba vadītājs, kurš jaunietim palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un integrēties darba vidē. Jeļenai un Diānai tā ir veikala vadītāja Tamāra Radu: “Esmu ļoti apmierināta ar meitenēm, viņas ir čaklas un izpalīdzīgas. Vasarā jo īpaši, kad veikalā ir daudz apmeklētāju, ir vajadzīgi tādi palīgi”.

Tabores pagasta Lilianas Žondas saimniecībā zemeņu laukos strādā 6 jaunieši. Daži no tiem – ne pirmo gadu. Ļena Masjukaite no Tabores pamatskolas ir pateicīga, ka vasarā var pastrādāt, jo ne vienmēr brīvlaikā atrod sev kādu nodarbi. Arī iespēju nopelnīt uztver pozitīvi. Liliana Žonda: “Mums vajadzētu vairāk palīgu, jo darba ir daudz – zemeņu lauka kopplatība sastāda 2,5 ha. Ar savu jauniešu darbu esmu apmierināta, kaut arī darbs nav no vieglajiem”.
Savukārt SIA “Mežvidi” saimniecības laukā ravē puiši. Jāsaka, ka vīriešu kārtas pārstāvjiem diezgan neraksturīgs darbs, taču sokas labi. Ēriks Voitkevičs no Tabores pamatskolas iespēju strādāt izmanto jau trešo gadu. Puisis ir labs palīgs vecākiem arī mājas darbos.

Atpūtas parkā “Silene” skolēnu darbu koordinē administratore Viktorija Virza: “Šogad pie mums strādā trīs puiši, kaut gan atzīšos, ka ļoti vajadzīgas meitenes. Vasarā esam noslogoti jo īpaši. Ir daudz dažādu sakopšanas darbu – uzturēt tīrībā telpas, gludināt. Nav fiziski smags darbs, bet ļoti nepieciešams”. Divi no trim puišiem programmā jau nav pirmo gadu. Jūtas motivēti, jo var nopelnīt un iekrāt naudu. Iļja Jakimovs, piemēram, krāj fotoaparātam, jo ļoti patīk fotografēt.

Demenes pagasta Riska ģimeņu atbalsta centrā “Paspārne” strādā jauka meitene vārdā Stefānija, kurai ļoti patīk bērni. Meitene mācās Zemgales vidusskolā un šogad, tāpat kā citi trīs jaunieši no Demenes, pieteicās NVA nodarbinātības programmā un dabūja vietu.

“Pagājušos gados es piedalījos novada vasaras nodarbinātības programmā un strādāju 4 noteiktās stundas, šogad man ir iespēja strādāt jau 7 stundas. Darbs ar bērniem ir viegls, interesants, attīsta kā bērnus, tā arī mani pašu. Vakar sākās nometne, atbrauca pirmie bērni, kuriem palīdzēju iekārtoties istabiņās. Kopā ar bērniem visa diena ir aizņemta – spēlējam spēles, organizējam stafetes. Nopelnīt vasaras periodā ne kuram katram paveicas. Nopelnīto naudiņu izlietošu skolas vajadzībām septembrī”, tā stāsta Stefānija.

FOTOGALERIJA

Olga Smane