Seminārā tikās novada izglītības iestāžu bērnu vecāki – skolu padomju pārstāvji

8.decembrī Randenes pamatskolā uz tradicionālo ikgadējo semināru pulcējās Daugavpils novada izglītības iestāžu bērnu vecāki-skolu padomju pārstāvji. Semināra ietvaros vecākiem bija iespēja iepazīties ar mācību un audzināšanas procesa īstenošanu Randenes pamatskolā, kas ir neliela  novada izglītības iestāde, bet ar lielisku un radošu skolas pedagogu un vecāku sadarbības komandu, kas palīdz īstenot daudzas ieceres. Ciemiņiem bija iespēja apskatīt Randenes pamatskolu un iepazīties ar biedrības „Stāvais krasts” realizētajiem projektiem, kas palīdz ar dažādu fondu atbalstu starpniecību uzlabot skolas fizisko vidi un organizēt citas bērnu attīstību veicinošas iniciatīvas.

Tālākajā semināra gaitā tika prezentēti projekta „Kopā būt!” rezultāti. Projekta norisi trijās novada izglītības iestādēs (Nīcgales pamatskolā, Randenes pamatskolā, Špoģu vidusskolā), iedalot 700.00 EUR katrai, atbalstīja Daugavpils novada dome. Projekta mērķis bija rast inovatīvas darba formas bērnu vecāku audzināšanas prasmju un sociālo kompetenču paaugstināšanai, kas sekmētu bērnu attīstībai draudzīgāku vidi un lielāku līdzdarbību no vecāku puses bērnu audzināšanas  un izglītošanas jautājumos.

Profesiju klasifikatorā nav tādas profesijas kā vecāks un, piedzimstot bērnam, nav iespējams uzreiz būt par zinošu vecāku. Zināšanas tiek pārņemtas paaudžu paaudzēs no savas dzimtas, zināšanas tiek iegūtas pakāpeniski līdz ar bērna augšanu, izzinot bērna vajadzības. Tajā pašā laikā, attīstoties modernajām tehnoloģijām, nākas saskarties ar arvien jauniem izaicinājumiem. Bērnu vecākiem ir nepieciešama nepārtraukta audzināšanas prasmju un kompetenču pilnveidošana.

Vecāki, kuru izglītības iestādēs tika īstenots projekts, dalījās pieredzē par īstenošanas gaitu un rezultātiem.

Randenes pamatskolas vecāki prezentēja īstenotās aktivitātes – psihologa nodarbības vecākiem, vecāku un bērnu kopīgā radošo prasmju apguve keramikas darbnīcā, vecāku dalība mācību stundu vadīšanā. Viena no māmiņām, kura vadīja mācību stundu, atzina, ka tas bija diez gan sarežģīti – vienlaicīgi stāstīt un atbildēt uz daudzajiem jautājumiem. Tas rosināja citādāk palūkoties uz skolotāja darbu. Ekskursija, pārgājiens „Sportosim kopā!”, ģimenes diena palīdzēja  vecākiem labāk izprast bērnu vajadzības, nepieciešamību  pēc saskarsmes, tādējādi palīdzot uzlabot attiecības starp bērniem un vecākiem. Viena no vecmāmiņām pastāstīja, ka mazdēlam bija problēmas iekļauties skolas vidē, bet pēc līdzdalības projekta aktivitātēs, atzina, ka mazdēls tagad ar prieku dodas uz skolu, ir izveidojušās draudzīgākas attiecības ar bērniem, ko sekmēja  arī vecāku savstarpējā komunikācija projekta ietvaros.

Prezentējot projekta aktivitātes Špoģu vidusskolā, vecāku pārstāve dalījās pieredzē, kā izdevās īstenot speciālistu vadītās darbnīcas kopā ar vecākiem un bērniem par veselīgu uzturu, dabas tēju pagatavošanu, pašdarināto dāvanu izgatavošanu, mūzikas terapiju. Ģimeņu kopīgais pārgājiens ar bērniem, kura ietvaros notika dažādas sporta aktivitātes, palīdzēja bērniem un vecākiem, kuri ir no vairākiem pagastiem, tuvāk iepazīties un, veidojot draudzīgas attiecības savā starpā, stiprināt bērniem draudzīgu mikrovidi skolā.

Arī Nīcgales pamatskolā projekta ietvaros notika tikšanās ar ārstu, kurā tika apspriesti jautājumi par veselību, rīkotas radošās darbnīcas, sporta aktivitātes.

Diskusijās izveidojās sirsnīgas sarunas starp semināra dalībniekiem. Viņi dalījās savā pieredzē par audzināšanas jautājumiem. Viena no māmiņām, kuras bērns ar 1.septembri uzsāka mācības Medumu internātpamatskolā, pastāstīja par savu pieredzi, kā var palīdzēt bērnam iejusties jaunā skolas vidē. Viņa nolēma atbalstīt skolas organizēto Mārtiņdienas pasākumu, cienājot bērnus ar garšīgām pankūkām un pīrāgiem. Milzīgs prieks bija sagādāts visiem bērniem, bet vēl lielāks lepnums par mammu bija pašam zēnam, kā rezultātā tika iegūti jauni draugi un lielāka pārliecība par sevi un savām spējām.

Tie bija lieliski stāsti par to, kā vecāki, atbalstot un ņemot aktīvu dalību bērnu dzīvē, saviem bērniem var palīdzēt kļūt saprastiem un laimīgākiem.

Semināra noslēgumā vecāki atzina, ka ir saņemta noderīga informācija darbam skolas padomē, gūtas jaunas ierosmes, saņemta vecākiem noderīga informācija no psihologa, lai pieļautu pēc iespējas mazāk kļūdu, audzinot savus bērnus. Visi bija vienisprātis, ka šādi projekti skolās ir jāturpina.

FOTOGALERIJA

Natālija Pēterāne
Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos