Rokišķi aicina!

Oktobrī  Sventes seniori bija aicināti ekskursijā uz Rokišķiem. Brauciena organizatore bija Daugavpils novada domes sociālā darbiniece Sventē  Edīte Plone.

Ekskursijas galvenais mērķis  bija Rokišķu muižas apmeklēšana. Muiža pieminēta jau 15. gadsimtā, bet 19. gadsimta sākumā  par muižas īpašnieku kļuva grāfs Ignatas  Tīzenhauzs. Viņa  centienu rezultātā, muiža  pārvēršas par muižas pils ansambli klasicisma stilā. 20. gadsimta sākumā Ignata mazmazdēls Ionas  Pšezdzieckis pili pārbūvēja, un tāda tā ir saglabāta līdz mūsu dienām. Kā muzejs, muižas pils sāka strādāt 1979. gadā. Muzeja stendos var aplūkot novada vēsturi, redzēt visas pils ekspozīcijas, Tīzenhauzu un Pšezdziecku dzimtu vēsturi, kuras izveidoja muzeja darbinieki. Tagad muižā notiek konferences, klasiskās mūzikas festivāli, dažādas izstādes, kā arī ģimeņu svinības. Ansambļa teritorija  šodien labiekārtojas, daudzās pils ēkās darbojas prakses, saistītas ar tautas amatiem. Blakus pilij atrodas piebūve ar unikālām tautas koktēlnieka Longinasa Šjapki izveidēm.

Netālu no muižas redzama skaistā Sv. Mateja baznīca. Tās būvniecība saistīta  ar Tīzenhauzu un Pšezdziecku dzimtām. Šeit pagrabā  apglabāti muižas īpašnieki. Baznīca kļuva par dārgāko sakrālo celtni visā Lietuvā. Interesanti, ka ķieģeļus mūrēja Liepājas mūrnieki. Visus ekskursantus pārsteidza bronzas apzeltītais altāris, lieliskie vitrāžas logi, ērģeles ar 24 reģistriem, svēto un baznīcas dibinātāju statujas.

Rokišķu priekšpilsētā Bajoru ciemā atrodas  muzejs “Leļļu nams”. Ekspozīcijas pamatā Daļas Ziemelienes 700 leļļu kolekcija, kuras izgatavotas dažādās tehnikās un no dažādiem materiāliem. Šeit vasaras beigās organizējas  leļļu meistaru tikšanās no visas Lietuvas un arī dāliju izstāde.

Īpašu pateicību seniori izteica ekskursijas vadītājam Gedriusam Kujalisam un Leļļu nama  bibliotekārei  Virginijai Krasauskienei par interesantu stāstu.

R.Strode, pensionāre