Publiskie dokumenti

Sventes pagasta pārvaldes nolikums

Sventes vidusskolas nolikums

Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā

Par grozījumu Daugavpils novada domes 2010.gada 27.maijā lēmumā Nr.656 ”Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā”

Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām

Lēmums par kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Sventes pagasta teritorijā

Lēmums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Daugavpils novada Sventes pagasta teritorijā

Lēmums par ūdensapgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Sventes pagasta teritorijā

Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu Sventes pagasta teritorijā

Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras institūcijās

Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs

Licencētās makšķerēšanas nolikums Sventes ezerā

Licencēto zemūdens medību nolikums Sventes ezerā

Pagasta pārvaldes pieņemto lēmumu saraksts 2012.gadā 

Pagasta pārvaldes pieņemto lēmumu saraksts 2013.gadā

Pagasta pārvaldes pieņemto lēmumu saraksts 2014.gadā

Pagasta pārvaldes pieņemto lēmumu saraksts 2015.gadā 

Pagasta pārvaldes pieņemto lēmumu saraksts 2016.gadā

Pagasta pārvaldes pieņemto lēmumu saraksts 2017.gadā

Pagasta pārvaldes pieņemto lēmumu saraksts 2018.gadā

Atskaite par 2010.gada darbu

Atskaite par 2011.gadā paveikto 

Atskaite par 2012.gada darbu… 

Atskaite par 2013.gada darbu 

Atskaite par 2014.gada darbu 

Atskaite par 2015.gada darbu 

Atskaite par 2016.gada darbu

Atskaite par 2017.gada paveikto