Pilskalni

Sventes pagasta teritorijā atrodas 7. pilskalni un senkapi:

  • Arāju pilskalns. Arāju pilskalnu 1968. gadā atklāja J. Graudonis. Pilskalns ierīkots zemes ragā, kuru no trījām pusēm aptek. Šēderes upīte, kas reizē ir arī Sventes pagasta robeža. J. Graudonis pilskalna plaukumā konstatētja 0,3 m biezu kultūrslāni, atklāja pavarda vietu un staba bedri, atrada graudberzi un trauku lauskas. Atradumi liecina , ka Arāju pilskalns datējams ar 1 g.t.p.m. ē līdz m. ē 1.g.t.
  • Timšānu pilskalns. Atrodas pie Ilūkstes-Vilkumiesta lielceļa. Pirmās ziņas par šo pieminekli 1935. gadā sniedza A. Kašķens. Pieminekļa datējums nav zināms.
  • Sudmaļu pilskalns. Pilskalns atrodas mežā aiz mežniecības Mežsētā. Pilskalns ar stāvām malām un terasi visapkārt. Stāsta, ka pilskalnam ejot cauri kāda apakžemes eja, kuras ieejas tagad aizbirušas. Pilskalnā mītņu slānis, arheoloģiski neizpētīts.
  • Āpšukalns pilskalns. Atrodas mežā pie Rūķīšiem 2 km no Olšankas ciemata.
  • Kaķīšu pilskalns. Atrodas uz DA no Sventes. Pilskalna lēzenās nogāzes nostiprinātas ar terasēm un uzbērumiem.
  • Kaķīšu senkapi
  • Turību senkapi