Pasniegtas balvas “GADA CILVĒKS 2016”

16. novembrī, Latvijas valsts svētku priekšvakarā, Daugavpils novada kultūras centrā notika svinīgais pasākums „Uzzīmē Latviju”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai. Ar skaistām krāsu gammām pasākumā tika iezīmēts Daugavpils novads Latvijas kartē un ar lepnumu tika godināti tie cilvēki, kas iekrāso tēvzemi ar saviem darbiem.

Daugavpils novada domes Atzinības rakstus par darbu, kas veikts pašvaldības un tās iedzīvotāju labā, saņēma 23 novadnieki: SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Centra poliklīnikas klientu un pacientu reģistratore-nodaļas vadītāja Aija Bartuseviča, Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” saimniecības vadītājs Jānis Bartusevičs, Naujenes pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Gaļina Boroņenko, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieks mācību darbā, vizuāli plastiskās mākslas skolotājs Valdis Grebežs, z/s “Gaiša” īpašnieks Viktors Hrapāns, Tabores pagasta pārvaldes lietvedības pārzine Irina Jazvica, Salienas pagasta pārvaldes vadītājs Rišards Jermaļonoks, z/s “Debeskalni” īpašnieks Aināram Jonānam, Salienas pagasta iedzīvotāja Antoņina Jermolajeva, Daugavpils novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Valija Jurķāne, Naujenes bērnu nama mūzikas skolotāja Anna Kanareikina, Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” pavāre Ingrīda Malnača, SIA “Info Agro” valdes priekšsēdētājs Aleksejs Mihejevs, Maļinovas pagasta aktīvists Sergejs Pimanovs, Višķu pagasta iedzīvotājs Sandis Proms, Kalupes pagasta iedzīvotājai Ģertrūde Rasnače, Līksnas pagasta iedzīvotāja Regīna Rokjāne, Daugavpils novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja Vijai Sibirceva, Ambeļu pagasta kultūras nama direktore Ingrīda Skutele, Kalkūnes bāriņtiesas locekle Janīna Strode , Latvijas Pasta Maļinovas pasta nodaļas vadītāja Jeļena Vasiļjeva,Demenes pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste Tatjana Veļičko un Višķu Sociālās aprūpes centra direktore Veneranda Zeile.

Balva „Gada cilvēks 2016” šogad tika pasniegta četrās nominācijās.

Gada cilvēks nominācijā “Izglītība” ir Pāvels Brovkins,

Gada cilvēks nominācijā “Lauksaimniecība” ir Demenes pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības “Veras” īpašnieks Ivans Artimovičs,

Gada cilvēks nominācijā “Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” ir Daugavpils Reģionālās slimnīcas Plaušu slimību un tuberkulozes centra galvenā medicīnas māsa Janīna Ņikitina,

Gada cilvēks nominācijā “Uzņēmējdarbība” ir SIA “Agraris” īpašnieks Aleksandrs Harlamovs.

FOTOGALERIJA

Elza Timšāne

Foto – E.Timšāne, O.Smane