Pasākumu plāns 2019.gadam

Pasākumu nosaukums                        Norises vieta                        Datums           
 Ziemas prieki Tautas nams, Sventes vidusskolas sporta zāle 19.janvārī
Meteņi Sventē Alejas atpūtas laukums 03.martā
Pasākums jauniešiem “Ar smaidu pa dzīvi” Tautas nams 29.martā
Radošā darbnīca “Nāk pār kalnu Lieldieniņa” Tautas nams 03.aprīlī
Lieldienu pasākums un sporta aktivitātes ciema iedzīvotājiem un viesiem Tautas nams 21.aprīlī
Sakopšanas talka ar noslēgumu pie “Baltā galdauta” galda Magazīnes klēts  03.maijā
Piemiņas brīdis 2.Pasaules kara upuru piemiņai Brāļu kapi 07.maijā
Ģimeņu svētki “Stipra ģimene – stipra Latvija” Tautas nams 12.maijā
Līgo svētku pasākums “Līgo mana tēvu zeme” Alejas atpūtas laukums 23.jūnijā
Pārgājiens un filmas uzņemšana par dzimto pagastu Ekskursija dabā 09.jūlijā
Viktorīna “Ceļojums pagasta pagātnē, tagadnē un nākotnē” Tautas nams 31.augustā
Sventes pagasta svētki Alejas atpūtas laukums 08.septembrī
Fotoizstāde “Skaista mana tēvu zeme” Tautas nams 08.septembrī
Senioru pēcpusdiena Tautas nams 10.oktobrī
Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts Tautas nams 15.novembrī
Atpūtas pasākums “Nāk rudens apgleznot Latviju” Tautas nams 23.novembrī
Radošā darbnīca “Ziemassvētkus sagaidot” Tautas nams 27.novembrī
Adventes koncerts. Pagasta egles iedegšana Tautas nams 13.decembrī
Ziemassvētku eglīte  bērniem Tautas nams 27.decembrī
Vecgada pavadīšana Tautas nams 31.decembrī