Pasākumu plāns 2020.gadam

Pasākumu nosaukums                        Norises vieta                        Datums           
Tautas deju kolektīvu Sporta un deju diena “Ziemas prieki 2020” Tautas nams, Sventes vidusskola 22.februārī
Meteņi Sventē Alejas atpūtas laukums 01.martā
“Labā garastāvokļa vakars” novada jauniešiem Tautas nams 03.aprīlī
Radošā darbnīca “Lielā diena drīz būs klāt…” Tautas nams 08.aprīlī
Lieldienu pasākums “Lieldieniņa gaiša nāca”un sporta aktivitātes Tautas nams 12.aprīlī
Sakopšanas talka ar noslēgumu pie “Baltā galdauta” galda Jaunsventes parks  30.aprīlī
Piemiņas brīdis 2.Pasaules kara upuru piemiņai Brāļu kapi 07.maijā
Ģimeņu svētki “Stipra ģimene – stipra Latvija” Tautas nams 10.maijā
Līgo svētku pasākums “Līgo mana tēvu zeme” Alejas atpūtas laukums 23.jūnijā
Pagasta amatnieku apzināšana un atpazīstamības veicināšana Pagasta teritorija augusts
Viktorīna jauniešiem par pagasta vēsturi Tautas nams 31.augustā
Sventes pagasta svētki Alejas atpūtas laukums 19.septembrī
Senioru pēcpusdiena “Atmiņas valsis” Tautas nams 15.oktobrī
Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts svētku pasākums Tautas nams 17.novembrī
Atpūtas pasākums “Nāk rudens apgleznot Latviju” Tautas nams 20.novembrī
Radošā darbnīca “Ziemassvētkus sagaidot” Tautas nams 02.decembrī
Adventes koncerts “Pa sudraba taku”. Pagasta egles iedegšana Tautas nams 11.decembrī
Senioru vakarēšana “Skaistais Ziemassvētku laiks” Tautas nams 16.decembrī
Ziemassvētku eglīte  bērniem “Kur Ziemassvētku brīnums mīt” Tautas nams 26.decembrī
Vecgada pavadīšana “Ir dīvaina sajūta gadu mijā” Tautas nams 31.decembrī