Pasākumu plāns 2021.gadam

Pasākumu nosaukums                        Norises vieta                        Datums           
Daugavpils novada deju kolektīvu Sporta un deju diena “Ziemas prieki 2021” Tautas nams, Sventes vidusskola 6.februārī
Meteņi Sventē Alejas atpūtas laukums 14.februārī
Radošā darbnīca “Liela diena drīz būs klāt…” Tautas nams 25.martā
Lieldienu pasākums “Lieldieniņa gaiša nāca” un sporta aktivitātes Tautas nams, laukums pretī Tautas namam 4.aprīlī
Sakopšanas talka ar noslēgumu pie “Baltā galdauta” galda Jaunsventes parks  30.aprīlī
Piemiņas brīdis 2.Pasaules kara upuru piemiņai Brāļu kapi 07.maijā
Ģimeņu svētki “Stipra ģimene – stipra Latvija” Laukums pretī Tautas namam 8.maijā
Retu koku un krūmu sugu apzināšana Jaunsventes partkā. (Materiālu un fotogrāfiju apkopšana, noformēšana un izvietošana parka teritorijā) Jaunsventes parks maijs-jūlijs
Līgo svētku pasākums “Līgo mana tēvu zeme” Alejas atpūtas laukums 23.jūnijā
Pagasta amatnieku apzināšana un atpazīstamības veicināšana Pagasta teritorija augusts
Vasaras noslēguma pasākums bērniem un jauniešiem Jaunsventes parks 27.augustā
Sventes pagasta svētki Alejas atpūtas laukums 11.septembrī
Dzejas draugu pēcpusdiena Sventes muižas dārzs 24.septembrī
Senioru pēcpusdiena “Atmiņas valsis” Tautas nams 7.oktobrī
Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts svētku pasākums Tautas nams 17.novembrī
Radošā darbnīca “Ziemassvētkus sagaidot” Tautas nams 02.decembrī
Adventes koncerts “Pa sudraba taku”. Pagasta egles iedegšana Tautas nams 10.decembrī
Konkurss-skate “Skaistais Ziemassvētku laiks” Pagasta teritorija 21.-28.decembrī
Ziemassvētku eglīte  bērniem “Kur Ziemassvētku brīnums mīt” Tautas nams 26.decembrī
Vecgada pavadīšana “Ir dīvaina sajūta gadu mijā” Tautas nams 31.decembrī