Bibliotekārā stunda pirmsskolas un sākumskolas skolēniem ” Gribu būt lasītājs!”

Datums: 24.01.2018
Laiks: 15:00
Vieta: Sventes pagasta bibliotēka
Atbildīgais: I. Anaņko