Bibliotekārā stunda “Mana skola – mana klase”

Datums: 31.05.2017
Laiks: 16:00
Vieta: Sventes pagasta bibliotēka
Atbildīgais: I. Anaņko