Pasākumā “Labā zvaigzne” pateicās Daugavpils un Ilūkstes novada iedzīvotājiem

Pēc pāris gadu pauzes, Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils – Ilūkstes komiteja atjaunojusi labdarības akciju “Labā zvaigzne”, lai Adventes laikā, īsi pirms Ziemassvētkiem, godinātu tos cilvēkus, kuri ikdienā, ārpus saviem amata vai darba pienākumiem ir paveikuši kādu labu darbu, snieguši līdzcilvēkiem palīdzīgu roku un pozitīvas emocijas.

Pretendentus apbalvojumam “Labā zvaigzne” izvirzīja Daugavpils un Ilūkstes novadu iedzīvotāji. Pasākumā klātesošos priecēja Kalupes pamatskolas bērni, Tihovsku dziedošā ģimene un Ilūkstes vokālais ansamblis „Piparmētra”.

Labo zvaigžņu balvu ieguvējus sveica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna un Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops. “Labās zvaigznes” tika sveiktas deviņās dažādās nominācijās.

Nominācijā “Sirds cilvēks – cerības nesējs” tika sveikta Jeļena Ukstiņa no Demenes, Svetlana Januškeviča no Tabores, Alla Lebedjoka no Salienas, Velta Drancāne no Eglaines un Andrejs Bruns no Laucesas.

Nominācijā “Senioru labdaris” sumināta tika Olga Stepanova no Biķerniekiem, Valērijs Nitišs no Kalupes, Velta Koluža no Višķiem, Marija Kurjakina no Bebrenes, kā arī Lidija Šļapkova no Kalkūnes.

Nominācija “Atbalsts bērniem” goda rakstu saņēma audžuvecāki Jekaterina un Mihails Lukašenoki no Medumiem. Nominācijā “Palīgs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” sveikta tika Natālija Zdankovska no Vecsalienas. “Mājas labais gariņš” – Jānis Ģipters no Vaboles un Velta Bērziņa no Ilūkstes.

Nominācija “Zelta mecenāts” tika piešķirta Valērijam Ančevskim no Maļinovas, Vitlodam Kvederam no Eglaines, Jānim Gudam no Dubnas un Zojai Pučkai no Pilskalnes.

Nominācijas ”Labākais kaimiņš” tituls –  Gaļinai Vasiļjevai no Skrudalienas. Nominācijā “Vides pilnveidotājs” balva tika piešķirta trim iedzīvotājiem –Staņislavai Locikai no Naujenes, Intai Vaitkunai no Dvietes un Pēterim Slavinskim no Šēderes.

Nominācijā “Cilvēks – atbalsts” tika sveikta Marija Rajecka no Ambeļiem, Regīna Tenisa no Līksnas, Marija Saveļjeva no Sventes, Irēna Turka no Subates, Edīte un Aldis Čamāni no Ilūkstes, Vera Pilate no Naujenes un Janīna Blūzmane no Ilūkstes.

“Labās zvaigznes” neslēpa, ka līdzcilvēku atzinība ir patīkama un aizkustinoša. “Zelta mecenāts” Jānis Guds no Dubnas pagasta ir z/s “Jāņukalns” īpašnieks, kurš pats caur ērkšķiem nonācis līdz zvaigznēm.  Viņš palīdz gan senioriem, gan jauniešiem – īpaši tiem, kuriem nav darba, dzīvesvietas un ir atkarību problēmas. J.Guds stāsta, ka viņš cenšas cilvēkus aizraut ar citām interesēm, piemēram, uz nomaksu nopērk jaunietim kvadraciklu, organizē saviem darbiniekiem izbraukumus pa Latgali un visādi citādi atbalsta citu centienus uzlabot savu dzīvi. “Laukos alkoholisms ir ļoti izplatīta problēma – cilvēkiem nav darba vai arī negrib strādāt, tāpēc sāk slīkt alkoholismā. Es pats kādreiz dzēru, tāpēc zinu, kā tas gremdē. Pēc kāda negadījuma es atmetu šo netikumu, tāpēc zinu, ka to var izdarīt – vajag tikai gribasspēku,” motivē Jānis Guds.

Savukārt Regīna Tenisa ir Līksnas pagasta labais gariņš, kurš nekad neatsaka palīdzību, īpaši veciem un vientuļiem pensionāriem. Regīna stāsta, ka darba tikumu un līdzcietību viņai iemācīja vecmāmiņa un tagad šos labos darbus viņa velta Dievam par godu. “Es palīdzu galvenokārt pensionāriem – atnesu malku, ūdeni, izmazgāju drēbes, sakopju istabiņas,” tā Regīna. Arī baznīcas dārza puķes un košumkrūmi ir skaisti, pateicoties Regīnas čaklajām rokām.

“Šiem cilvēkiem ir ļoti laba sirds, jo tie savas prasmes, zināšanas un iemaņas vēlas ieguldīt pēc iespējas vairāk un palīdzēt tiem, kam ir dažādas grūtības, piemēram, invaliditāte, vecums un citi apgrūtināumi. “Labajām zvaigznēm” rūp šādi cilvēki, viņi palīdz bez maksas un bez atlīdzības, ar siltu un skaidru sirdi,” rezumēja Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja, LSK Daugavpils – Ilūkstes komitejas priekšsēdētāja Anna Jegorova.

FOTOGALERIJA

Elza Timšāne