PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Personas datu apstrādes Pārzinis:
Augšdaugavas novada pašvaldība (Sventes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000064195, adrese: Alejas iela 9, Svente, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473, tālr.: 65425180, e-pasts: parvalde@svente.lv)

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
e-pasts:  datuaizsardziba@augsdaugavasnovads.lv, tālr.: 65422212

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Augšdaugavas novada pašvaldībā var iegūt Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.augsdaugavasnovads.lv/ sadaļā Personas datu aizsardzība https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/personas-datu-aizsardziba/ vai klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.