Nomu tiesību izsole , Alejas iela 13, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov., LV-5473
Kadastra nr.: 44880050565001 Sākotnējā cena: EUR 14.28 euro (četrpadsmit euro 28 centi) mēnesī (bez PVN)
Platība(m2): Nedzīvojamā telpa - 46.8 m2 Nolikums
Izsole notiks 02.08.2016. plkst.10.30 Rīgas iela 2, Daugavpils, 19.kabinetā. Pieteikties izsolei līdz 01.08.2016. plkst: 18.00