Par pagastu

Pagasts atrodas Latvijas dienvidaustrumos, pašas Augšzemes augstienes vidienē, kuras paugurainais masīvs klāts ar jaukto platlapju un skujkoku mežu nogabaliem. Sventes pagasta pašvaldība ir dibināta 1864.gadā. 10,5km garumā pagasts robežojas ar Daugavas upi. Pagasta teritorijā ir 10 ezeri, lielākais ir Sventes ezers. Svente atrodas 13 km attālumā no Daugavpils, 12 km attālumā no Ilūkstes un 217 km no Rīgas.

Platība – 127 kv. km .

Sventes pagasts robežojas: ziemeļos ar Pilskalnes pagastu; ZA pa Daugavas upi ar Līksnas pagastu un Daugavpils pilsētu; austrumos ar Kalkūnes pagastu; dienvidos ar Medumu pagastu; rietumos ar Šēderes pagastu un ZR ar Ilūkstes pilsētu. Sventes pagasta centrs – Sventes ciems atrodas 13 km attālumā no Daugavpils pilsētas un 12 km attālumā no Ilūkstes un 217 km no Rīgas.No 12 712,6 ha Sventes pagasta zemēm 6162,7 ha ir meža zemes. Pārsvarā tie ir jaukto koku meži.

Sventes pagasts ir diezgan bagāts ar ūdeņiem, to ir 989 ha. Tā ir mūsu likteņupe Daugava – 10,5 km garumā un vairāk nekā 10 ezeri, starp kuriem tādi Augšzemes skaistuļi kā Sventes, Sasaļu, Melnais un citi ezeri (739ha).

Sventes pagastā ir bagāts kultūras mantojums, t.sk. 1800. gadā būvēta Romas katoļu baznīca, grāfa Plātera- Zīberga Jaunsventes muižas ansamblis, magazīnes klēts un citi. Kultūras mantojums cauri laikmetiem atspoguļo cilvēku vajadzības un pielāgojas tām.

Pagastā ir diezgan daudz arheoloģijas pieminekļu: 5 pilskalni un 2 senkapi. Daži pilskalni datēti ar 1. gadu tūkstoti (Arāju pilskalns), no citiem atkal paveras ļoti skaistas ainavas, piemēram no Sudmaļu un Kaķīšu pilskalniem.Sve_Konturs