“MEŽA UN DĀRZA DIENU 2016” dalībnieki apbalvoti ar pateicībām

30. jūnijā Daugavpils novada domē tika godināti “Meža un dārza dienu 2016” Pateicību ieguvēji. Meža un dārza dienu aktivitātes norisinājās no 29. aprīļa līdz 25. maijam. Tās tika rīkotas ar mērķi aicināt iesaistīt sabiedrību novada teritorijas apzaļumošanā, labiekārtošanā, kultūrvēsturisko objektu sakopšanā, meža apsaimniekošanā un atjaunošanā.

Pēc paveiktajiem darbiem, Rīcības komisija ar tās priekšsēdētāju Janīnu Jalinsku, apsekojot pieteiktās teritorijas, secināja, ka paveikts ir ļoti daudz – iestādīti koki, ierīkotas puķu dobes, izveidoti jauni vides objekti un paveikti citi labie darbi, kas novadu padara sakoptāku un krāšņāku.

Noslēgumā tika sumināti tie pagasti, skolas un cilvēki, kas izdarījuši visapjomīgāko un skaistāko darbu. Daugavpils novada domes Pateicības un veicināšanas balvas tika pasniegtas sekojošiem Meža un dārza dienu 2016 dalībniekiem: Līksnas pagasta pārvaldei  “Par mazo arhitektūras formu renovāciju un atjaunošanu Līksnas muižas parka teritorijā”, Biķernieku pagasta pārvaldei “Par radošu pieeju jaunu atpūtas vietu izveidi un apzaļumošanu pie pagasta pārvaldes ēkas un skolas”, Medumu pagasta pārvaldei “Par ciema teritorijas sakopšanu, puķu dobju izveidi, soliņu renovāciju un mazo arhitektūras formu uzstādīšanu”, Kalkūnes pagasta pārvaldei “Par Raiņa piemiņas vietu sakopšanu Berķenelē un Randenē”, Silenes pamatskolai “Par meža atjaunošanu ar 1300 eglītēm un skolas teritorijas sakopšanu”, mājas pārvaldniecei Svetlanai Markulei “Par Demenes ciema dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 3 teritorijas apzaļumošanu ar puķēm un košumkrūmiem”, Naujenes pagasta pārvaldei “Par ieguldīto darbu Markovas un Slutišķu sādžas teritorijas sakopšanā, gatavojoties Starptautiskajam tautas mākslas festivālam „Augšdaugava 2016””, Maļinovas pagasta pārvaldei “Par radošu pieeju pagastam piederošās teritorijas sakārtošanā Maļinovas ciemā” un Sventes pagasta pārvaldei “Par Sventes ciema sakopšanu un prasmīgu dabas resursu izmantošanu un Sudmaļu pilskalna popularizēšanā”.

FOTOGALERIJA 1

FOTOGALERIJA 2

FOTOGALERIJA 3