Lielā talka 2018

Šajā laikā visi tika aicināti sakopt, labiekārtot un veidot tīru vidi ap sevi. Šogad talkas vadmotīvs bija “Mainām Latviju, maināmies paši”.

Sventes vidusskolas skolēni un darbinieki sakopa vidusskolas teritoriju.

Pagasta pārvaldes un iestāžu dalībnieki tulkoja sakopjot Jaunsventes parku un tam piegulošo teritoriju. Lielajā talkā parka kopšanā piedalījās  Daugavpils novada domes  komanda.

Tika vākti gruži, stiklu lauskas, ķieģeļi, grābtas lapas un citi atkritumi. Parkā tika izcirsts pamežs, salikti kaudzēs zari. Savākti   194  atkritumu maisi. Izvestas  vairākas traktora piekabes ar gružiem.

FOTOGALERIJA