Labo manieru vakars

  1. gada 13.aprīlī Sventes Tautas namā jau piekto reizi pulcējās Daugavpils novada jaunieši uz sadraudzības vakaru, kas šogad bija veltīts labām manierēm.

Pasākuma dalībniekus laipni sagaidīja eleganti tērpts sulainis, kura lomā iejutās Valentīns Meinerts, kas vakara otrajā daļā rupējās arī par muzikālo noformējumu.

Pasākumu vadītājs Ričards Petaško pārbaudīja, vai jaunieši pārzin labo manieru pamatus, kā arī sniedza īsu ieskatu labo manieru vēsturē.

Katra pagasta jaunieši iepriecināja ar iepriekš sagatavotiem  priekšnesumiem.

Lai pietiktu energijas un spēka dejot bez pauzēm, jaunieši tika cienāti ar tēju un kūkām.

Prieks, ka tradīcija pulcēties Sventē turpinās no gada uz gadu!

Liels paldies Vecsalienas, Salienas, Demenes, Maļinovas, Līksnas, Laucesas, Medumu, Kalkūnu un Sventes pagastu jauniešiem un jaunatnes lietu atbildīgajiem par aktīvu piedalīšanos pasākumā.

Gaidām visus novada jauniešus 2019. gada aprīļa sākumā “Labā garastāvokļa vakarā” Sventē.

Dreskods: atbilstoši tēmaiJ

Priekšnesums: atbilstoši dreskodam! J

Pateicos Daugavpils novada domei un Sventes pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu.

FOTOGALERIJA

Sventes TN vadītājs Viktors Petaško