Sventes pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamās mantas – Traktoru T-40 AM, traktoru T-150K un traktora piekabi 2PTS – 4M

25.03.2019 plkst. plkst.14.00
Sventes pagasta pārvalde (Alejas iela 9, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov., LV-5473)
Mutiskā izsole ar augšupejošu soli tiek pārdots
Sventes pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamās mantas – Traktoru T-40 AM, traktoru T-150K un traktora piekabi 2PTS – 4M Traktors T-40 AM, traktors T-150K un traktora piekabe 2PTS – 4M , Reģ.nr. T6039LC, T6384LC, P4904LT
Izladuma gads: 1988.g., 1984.g., 1986.g.
Sākotnējā cena: Traktors T-40 AM - EUR 1530,00, traktors T-150K - EUR 2040,00 un traktora piekabe 2PTS – 4M - EUR 380,00 EUR
Izsoles solis: 20,00 EUR EUR
Izsoles noteikumi: Nodrošinājuma nauda: 10% no sākuma cenas par katru izsolāmo Mantu, kas jāieskaita Sventes pagasta pārvaldes norēķinu kontā Nr. LV05UNLA0005011130131, UNLALV2X, AS “SEB banka”. Izsole notiks Sventes pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Alejas ielā 9, Sventē, Sventes pag., Daugavpils nov., 2019. gada 25.martā plkst.14.00.

Kustamās mantas raksturojums: 1) Traktora T-40 AM tehniskā specifikācija – izlaiduma gads – 1988, degvielas tips – dīzeļdegviela; 2)Traktora T-150K tehniskā specifikācija – izlaiduma gads – 1984, degvielas tips – dīzeļdegviela; 3)Traktora piekabe 2PTS-4M tehniskā specifikācija – izlaiduma gads – 1986.

Pieteikumus izsolei var iesniegt Sventes pagasta pārvaldē, Alejas ielā 9, Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā, darba dienās no plkst. 7:30 līdz plkst. 16:30 līdz 2019. gada 22. martam lietvedei, tālr. 65425180.
Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties klātienē Sventes pagasta pārvaldē– darba dienās no plkst.7:30 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:30.
Kontaktinformācija: 654 25180, 29191397
Noteikumi