Jauniešu talka Sudmaļu pilskalnā

Sventes pagasta jaunieši vasaras brīvlaika noslēgumā, 30.augustā, pulcējās lai paveiktu kādu labu darbu un aktīvi atpūstos.

Paņēmuši darba rīkus visi devās uz Sudmaļu pilskalnu. Tika izgriezti krūmi, sagrābti zari un atkritumi, uzkopta atpūtas vieta pilskalna virsotnē. Pēc nelielas tējas pauzes jaunieši piedalījās dažādos sportiskos konkursos. Tika rīkots turnīrs šaušanā, pievilkšanās un citi.

Jaunieši jutās gandarīti ka jauno mācību gadu var uzsākt ar jaunu sparu.

 

Sventes TN vadītājs V.Petaško