Izsludināts konkurss pašvaldības stipendiju saņemšanai

No 2016. gada 1. augusta līdz 1. septembrim norisinās dokumentu iesniegšana  Daugavpils novada pašvaldības stipendiju konkursam šādās 2016./2017. mācību gadā atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes:

  1. Lauksaimniecības inženierzinātne – ar iegūstamo kvalifikāciju ”Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē” – 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa students;
  2. Pārtikas produktu tehnoloģija, ar iegūstamo kvalifikāciju ”Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris”– 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa students;
  3. Veterinārmedicīna, ar iegūstamo kvalifikāciju “Veterinārārsts” – 2 topošajiem speciālistiem, kuri ir vismaz 1.kursa studenti;
  4. Medicīna, ar iegūstamo grādu “Ārsts” – 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 2.kursa students;
  5. Pārtikas produktu tehnoloģija, ar iegūstamo kvalifikāciju ”Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris” – 1 topošajam speciālistam, kurš ir pēdējā kursa students.

Lai pieteiktos stipendijai, studējošais komisijai iesniedz :

  • Iesniegumu stipendijas saņemšanai;
  • Izziņu no augstskolas par studiju faktu;
  • Vienošanos ar uzņēmēju;
  • Dokumentus, kas apliecina bāreņa, trūcīgas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu.

Minētie dokumenti aizlīmētā aploksnē ar norādi “Daugavpils novada domes Stipendiju piešķiršanas komisijai” līdz 2016. gada 1. septembrim jāiesniedz Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 20. kabinetā.

Sīkāka informācija par pieteikšanās kārtību, stipendijas apmēru un pušu atbildību pa tālruni 65476830.

Saistošie noteikumi “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība